Senin, 27 Juni 2016

CONTOH TEKS BAHASA JEPANG SEDERHANA

Website Resmi SMP Al-Ghazali Kec. Batang Batang Kab. Sumenep

1.
Sumimasen. Watashi wa Rika desu, Endah ni sudeimasu, SMP Al-Ghazali no seito desu. Ima watashi no shumi wa terebi o mimasu to watashi wa gozen kyuuji okimasu. Kyou wa getsuyoubi desu. Kyou wa watashi no suki desu. Chichi no shumi gohan o tabemasu to haha no shumi souji shimasu. Watashi wa kocha go hoshi desu. Arigatou gozaimasu. Ja mata.

2.
Konbanwa.
Watashi wa Nurul desu. Tenggina ni sundeimasu. SMP Al-Ghazali no seito desu. Kyuu nensei desu. Juuyon sai desu.
Watashi no shumi wa ryori o tsukure koto desu. Maisyuu ayamu goreng o neirimasu. watashi no chichi wa 
ichiban e ayamu o keimashita. Ayamu wa nijuu go man rupia desu.
Mainichi watashi wa ayamu goreng o tabetai. Mainichi watashi wa ayamu goreng o neiritai.
Arigatou Gozaimazu
Jaa mata...........!


3.
Watashi wa Holifatul Jannah desu. Rakuji, Gakkou e dekakemasu, sonogo Sakura o aimasu. Sonogo tanomimasu 
S : “anata no kaban ikura desu ka?”. 
H : “go man san zen go hyaku rupia desu” 


Sonogo, Sakura wa watashi o tanomimasu 
S : “anata wa doko ni kaban o kaimashita ka?”
H : “watashi wa Nihon e kaban o kaimashita” 
S : “anata wa itsu nihon e kaban o kaimashita ka?”
H : “gogo ni-ji go-pun kinoo nihon e kaban o kaimashita”

Watashi wa tanomimasu 
H : “watashi wa keitaidenwa ga hoshii desu to watashi wa kaitai”
     “Sakura-san, anata wa nani o shitai ka?”
S : “watashi wa kyoushitsu e hakitai”
H : “Hai, sayonara.....”
S : “sayonara........”


4.
Konbanwa, watashi wa Siti Mutia desu, tenggina ni sundaimasu . Mainichi, watashi wa uchi e tarebio mimasu . watashi no shumi wa asobimasu. Watashi wa shinbun o yomitai . watashi wa kinoo hon o kaimasu. . watashi no chichi wa ayamu o ichiban e keimashita. Ayamu wa Nijuu go man rupia desu. Watashi wa minichi nemasu . Watashi wa Yunda no uchi o kimasu. Gozeng shichiji Yunda okimasu . 
Arigatou Gozaimazu
Ja mata...........!

Irmanto

Tim IT SMP Al-Ghazali

Tulisan di blog ini adalah hasil kerja tim IT SMP Al-Ghazali. Silahkan digunakan tanpa komersialisasi. Terimakasih.